Neem contact op:

T. +31(0)184-74 60 70
info@bss-nederland.nl


voor veilig en gezond werken

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is de laatste stap van de arbeidshygiënische strategie om arbeidsrisico's te verminderen. Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen alleen de drager ervan tot op een zeker niveau. Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen vaak maar een beperkt gedeelte van het lichaam (ogen, oren, ademhaling, handen, voeten, etc.) tegen een aantal specifieke gevaren (raken, doorboren, te hoog geluidsniveau, giftige stoffen, etc.).

De keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen moet goed afgewogen worden omdat persoonlijke beschermingsmiddelen nieuwe gevaren kunnen introduceren (beperkte bewegingsvrijheid, gelimiteerd zicht, etc.). In een omgeving waar een hoge geluidsdruk (>85 dB(A)) heerst, is het niet toegestaan om (langdurig) zonder adequate gehoorbescherming te werken.


Wet- en regelgeving.

Al deze voorschriften zijn als gevolg van de Arbowetgeving, waarbij de werkgever en de werknemer de verplichting hebben enerzijds om gebruik van deze middelen mogelijk te maken en anderzijds deze ook zo veel mogelijk in te zetten. De eisen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen worden door normalisatie-instituten zoals ISO vastgelegd en gepubliceerd in normen.

Design en ontwikkeling door: WA Design reclame & adviesbureau